BIP GOV
BIP Projekt KIK/68..sychoaktywnych Profilaktyczny prog..ków psychoaktywnych

Lista artykułów

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2012r. do 31 grudnia 2016r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im.Prof.J.Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program ma zasięg ogólnopolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, t.j między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Szkolenia dla kadry medycznej.
  2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i szkołach ponadgimnazjalnych - na terenie woj. zachodniopomorskiego program edukacyjny obejmie około 50% szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się jesienią 2013 roku i organizowane będą w Szczecinie i Koszalinie.
  3. Kampania społeczna – zaplanowana na wiosnę 2013 roku.
  4. Badania ankietowe kobiet w ciąży – pierwsza edycja badań zaplanowana na listopad 2012 roku, druga edycja na zakończenie realizacji projektu w 2016 roku; W listopadowej edycji badań, w ankietyzacji uczestniczyło 98 kobiet, znajdujących się na 21 oddziałach ginekologiczno-położniczych w regionie zachodniopomorskim.
  5. Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Informacja o projekcie - pdf

Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland
www.zdrowiewciazy.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 10632
  • Data opublikowania : 2012-11-13 11:19:14
  • Data ostatniej modyfikacji : 2014-03-10 10:29:52
  • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
  • Odpowiedzialny za treść : Pielech Monika
  • Podmiot udostępniający informację : GIS

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.